บริษัท เจเนอรัล เซอร์วิส อิเล็คทริค (2003) จำกัด
สำนักงานใหญ่ 133/34-38 ซอยบางแก้ว ถนนทางเข้าเมือง
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
โทร. 0-34724084 FAX. 0-34724086
 
ชื่อผู้แจ้งซ่อม:
Email Address:
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
อาการเสียโดยละเอียด

form creator